powrót


podejście pod Żebro Czecha - z lewej strony charakterystyczny skalny palec


ready to go


nad kluczowym kominkiem
dalej żebro się kładzie
pod granią Fajekpanorama 360 stopni
niedziela rano - podejście pod Przełęcz Świnicką
widok z NW wiercholka Swinicy na grań
Niebieska Turniana Gąsienicowej TurniGąsienicowa Turnia - panorama 360 stopni
spojrzenie na Walentkową Grań
żmudne zejście szklakiem na Zawrat


powrót